تک ادویه های پودر شده

مشاهده همه 7 نتیجه

7% تخفیف

ادویه و چاشنی

پودر دارچین قوطی عطار

۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
9% تخفیف
۶,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
5% تخفیف

ادویه و چاشنی

پودر زنجبیل قوطی عطار

۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
13% تخفیف
۸,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
۶,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف

ادویه و چاشنی

پودر هل سبز قوطی عطار

۸,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
7% تخفیف

ادویه و چاشنی

سماق قوطی عطار

۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان