شیره انغوزه یا انقوزه (Ferula assa-foetida)

90,000 تومان900,000 تومان

پاک کردن
شیره آنغوزه قوطی عطار طرح Asafetida از 100 گرم تا 1 کیلوگرم
شیره انغوزه یا انقوزه (Ferula assa-foetida)