شیره انغوزه یا انقوزه (Ferula assa-foetida)

35,000 تومان

97 در انبار

شیره آنغوزه قوطی عطار طرح Asafetida از 100 گرم تا 1 کیلوگرم
شیره انغوزه یا انقوزه (Ferula assa-foetida)

35,000 تومان