قاووت کنجدی قوطی عطار

وزن این محصول 500 گرم است .

کنترل فشارخون ، انرژی زا ، جلوگیری از سرطان ، سلامت استخوان ها