آرد نخودچی قوطی عطار طرح chickpea flour برشته شده 1 کیلوگرم

40,000 تومان

وزن بسته : 1 کیلوگرم

10 عدد در انبار

آرد نخودچی قوطی عطار طرح chickpea flour برشته شده 1 کیلوگرم
آرد نخودچی قوطی عطار طرح chickpea flour برشته شده 1 کیلوگرم

40,000 تومان