بذر گشنیز قوطی عطار

4,000 تومان 3,000 تومان

وزن بسته : 20 گرم

اصلاح شده با خلوص % 98 و قوه نامیه % 90

300 در انبار

بذر گشنیز قوطی عطار
بذر گشنیز قوطی عطار

4,000 تومان 3,000 تومان

×