زرد چوبه ناساب هندی قوطی عطار

۵,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

این محصول دست چین شده و قلم درشت است 

صاف