بذر شاهی قوطی عطار

3,000 تومان

وزن بسته : 20 گرم

اصلاح شده با خلوص % 98 و قوه نامیه % 90

299 در انبار

بذر شاهی قوطی عطار
بذر شاهی قوطی عطار

3,000 تومان