تخم سفید قوطی عطار

15,000 تومان150,000 تومان

این محصول به صورت شسته شده و بدون خاک ارائه می گردد

تخم سفید قوطی عطار
تخم سفید قوطی عطار