تخم سفید قوطی عطار

10,000 تومان100,000 تومان

این محصول به صورت شسته شده و بدون خاک ارائه می گردد

پاک کردن
تخم سفید قوطی عطار
تخم سفید قوطی عطار