تخم خرفه قوطی عطار طرح Poppy seed مقدار 500گرم

90,000 تومان

این محصول به صورت شسته شده و تمیز شده ارائه می گردد

97 عدد در انبار

تخم خرفه قوطی عطار طرح Poppy seed حجم 200 گرم تا 1 کیلوگرم
تخم خرفه قوطی عطار طرح Poppy seed مقدار 500گرم

90,000 تومان