تخم شربتی ریز قوطی عطار

20,000 تومان200,000 تومان

این محصول شسته و ضد عفونی شده است و هیچ گونه بوی خاک نمی دهد 

تخم شربتی ریز قوطی عطار
تخم شربتی ریز قوطی عطار