تخم ریحان قوطی عطار طرح basil seed اصلاح شده از 100 گرم تا 1 کیلوگرم

14,000 تومان140,000 تومان

این محصول شسته و ضد عفونی شده است و هیچ گونه بوی خاک نمی دهد 

تخم ریحان قوطی عطار طرح basil seed اصلاح شده از 100 گرم تا 1 کیلوگرم
تخم ریحان قوطی عطار طرح basil seed اصلاح شده از 100 گرم تا 1 کیلوگرم